12de Heiveld ZOMER 2020 en winterdubbels 2019-2020

De "Heiveld Winterdubbels" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen 14 september 2019 en 28 maart 2020. De laatste dag van de competitie wordt voorzien als finaledag waarbij de twee hoogst genoteerde ploegen per poule het tegen elkaar opnemen voor de titel. Wanneer er 2 ploegen in het eindklassement eindigen met hetzelfde aantal punten is het onderling duel beslissend. Indien er 3 of meer ploegen gelijk staan en onderlinge duels geen uitsluitsel geven, wint de ploeg met het minst aantal verloren games in de onderlinge duels.

REGLEMENTEN

 • De VTV-reglementering voor dubbeltornooi-competitie is geldig, d.w.z. er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets en bij gelijke stand na 2 sets beslist een super tiebreak (tot 10 punten met 2 punten verschil) de wedstrijd.
 • De punten worden als volgt verdeeld:
  • een gewonnen wedstrijd in 2 sets: 3 punten
  • een gewonnen wedstrijd in 3 sets: 2 punten
  • een verloren wedstrijd in super tiebreak: 1 punt
  • een verloren wedstrijd in 2 sets: 0 punten
 • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van september 2019 tot en met AUGUSTUS  2020 op de terreinen van T.C. Heiveld op volgende beschikbare momenten:
  • vrijdag: van 17 u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zaterdag: van 14u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zondag: van 12u tot 21u 00 (aanvang laatste wedstrijden)
  • ook op vrije uren op weekdagen en tijdens vakantieperiodes
 • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
 • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (4 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld. De winnende ploeg van een wedstrijd geeft de uitslag door aan de bar van T.C. Heiveld.
 • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden na de woensdag voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Verplicht vervanging te zoeken tijdens de laatste week. (Men dient uiteraard rekening te houden met max aantal punten van de reeks!) Anders wordt de wedstrijd verloren met 2x 6/0. Wanneer de tegenstanders akkoord gaan kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
 • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
 • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
 • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
 • De minimum leeftijd van elke speler is 14 jaar.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd.
 • Er moet met geschikte tenniskledij en schoenen gespeeld worden.
 • Men speelt de winterdubbels met het klassement dat men heeft op 15 augustus.
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen op de tennisterreinen.
 • In uitzonderlijke gevallen zoals langdurige ziekte, kwetsuur of dergelijke zal de partner een vervanger mogen zoeken. Vervangers mogen spelen met het klassement dat ze hebben op het moment van de wedstrijd(en) . Uiteraard mag men niet het maximum aantal punten van de reeks overschrijden.
 • Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijkende beslissingen nemen .

Reeksen

DUBBEL HEREN:                           INSCHRIJVINGEN WERDEN   AFGESLOTEN

 • Tot 15 punten : 
 •  25 punten 
 • Tot 35 punten 
 • Tot 50 punten       
 • Tot 80 punten    
 • Tot 120 punten   

DUBBEL GEMENGD:                   INSCHRIJVINGEN WERDEN   AFGESLOTEN

 • Tot 15 punten 
 • Tot 20 punten             
 • Tot 25 punten 
 • Tot 40 punten 
 • Tot 60 punten 
 • Tot 90 punten          

DUBBEL DAMES:          INSCHRIJVINGEN WERDEN   AFGESLOTEN

 • Tot 13 punten 
 • Tot 18 punten 
 • Tot 25 punten               
 • Tot 40 punten   
 • De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten.
 • Indien een reeks met heen- en terugronde gespeeld wordt, moet de eerste ronde ten laatste op 23 december 2019 afgelopen zijn, de terugronde op 24 maart 2020.
 • Het maximaal aantal deelnames per speler is ongelimiteerd.

Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: na betaling van 80 euro voorschot (40 euro per persoon) verkrijgt men een registratiecode om de desbetreffende ploeg in te schrijven. Dit voorschot moet gestort worden op rekeningnummer BE 70 3635 5428 5625 met vermelding van:
  • de poule waarvoor men wenst in te schrijven
  • voor nieuwe spelers : een telefoonnummer waarop men kan gecontacteerd worden.
  • Nieuwe deelnemers geven best ook een seintje via mail om hen te contacteren (mailadres hieronder)

 • Inschrijven kan tot en met 01 september 2019. Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van de winterdubbels te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Het is ook mogelijk dat bepaalde reeksen vroegtijdig worden afgesloten
 • Betaling: Iedere speler betaalt 5 euro per wedstrijd. Het voorschot wordt in vermindering gebracht van het totaal verschuldigde bedrag. 

Gestorte voorschotten kunnen niet meer worden teruggevraagd, ook niet in geval van forfait in de loop van het seizoen. Niet gespeelde wedstrijden worden ook niet terugbetaald aan de spelers.

 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de andere kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Ploegen die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden enkele keren opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.

Voor de organisatie:
Peter Meynendonckx , Peter Vervoort, Hugo Moeyersons en Hugo Luyckx

voor alle info mailadres winterdubbels@heiveld.com